Thiết kế Banner với Silhouettes

silhouettes là một hình minh họa dạng bóng đen, nó còn có tên khác là Shape

Tải các Silhouettes tại http://www.freepik.com/index.php?goto=2&searchform=1&k=silhouettes

Cách xài Silhouettes dễ nhất là tạo một Footer màu tối, đặt Silhouettes lên trên, có thể thêm bóng mờ sau đó.Banner trên sử dụng Silhouettes, design này rất hay, dùng làm Footer có độ liên quan cao.

Cách dùng thứ hai là làm ảnh nền background

trustshop - kinh doanh online - 2015 - co hoi kinh doanh online 2015 - trustpay - trustcard

Trong background mình sử dụng Silhouettes mờ ảo.