Thủ thuật Photoshop - Tạo hiệu ứng bóng đổ cho text [Official]

Chào các bạn!Clip này mình sẽ hướng dẫn cách tạo hiệu ứng đổ bóng cho text
Demo

Hướng dẫn


Bước 1. Điền chữ
Bước 2. Thay đổi màu sắc cho text
Bước 3. Tạo Stroke viền xung quang chữ
Bước 4. Đổ bóng Shadow
Bạn chọn chế độ Opacity = 30%
Angel = 30
Distance = 3 px
Hiệu ứng này thích hợp khi đặt trên nền tối, các ảnh nền Background đậm để tạo cảm giác chữ nổi 3D