Đối tượng phân cách giữa 2 vùng trong banner quảng cáo


2 banner điển hình trên có một vât thể nằm ở biên giới phân cách 2 vùng ảnh và text, trông rất tự nhiên và có sự gắn kết giữa 2 khu vực. Đáng học hỏi đấy vì nếu chỉ đặt vùng text kế bên hình thì sẽ có 1 ranh giới nhìn rất "bén", còn ở đây chỉ việc thêm một đối tượng