Thiết kế tờ rơi quảng cáo trà đào từ ảnh chụp bằng điện thoại

Ảnh stock tự chụp bằng điện thoại, cắt ghép với ảnh stock sưu tầm trên mạng, chủ đề trà đào.


Sản phẩm ra lò ....