Avata và Facebook cover dịp 8/3 - quốc tế phụ nữ


Trên đây là Avata chủ đề Women's day.
3 ảnh Stock chính bên dưới:Làm sao để hòa nhập 2 ảnh stock thành một giống background trên:
Rất đơn giản, chỉ cần tô vùng chọn, Refine Edge, điều chỉnh chế độ Feather để làm mờ các mép ảnh.
Font chữ: Happy Women's day: UVF Voyage