Tờ rơi quảng cáo mới làm


Đây là concept tờ rơi mới design, in được khổ A5 hoặc A4 cắt đôi.
Bố cục ở đây rất đơn giản, nội dung chính là hình ảnh, tiêu đề và footer chứa thương hiệu và câu chào hàng. Mặt sau là bảng giá, thực tế khi in mặt sau không thấy được phần hình mờ, chỉ là ảnh nền đen tối và chữ vàng, vẫn đọc rõ dù không không trên web :D