Hướng dẫn thiết kế ảnh động Gif bằng Photoshop

Demo trên:
Để thiết kế ảnh động với Photoshop, các bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Thiết kế các ảnh tĩnh có cùng kích thước
Ví dụ 2 banner sau:


Bước 2: Sử dụng chức năng Animation có sẵn của PhotoshopCác bạn mở File thứ nhất, sau đó tiếp tục "Place" file thứ hai nằm trên
Lúc đầu, các bạn tắt File thứ hai, Click vào biểu tượng tạo mới một Frame dưới thanh điều khiển, sau đó bật File thứ hai lên. Điều chỉnh thời gian chuyển tiếp ngay tại thanh điều khiển
Cuối cùng Save lại duwois dạng ảnh động Gif.
Chọn "Save for web & devices "